Odrůdy jahodníku: Choroby

www.jahody.unas.cz

Změňte své záhony v bohatou úrodu. Mějte 2 kg/m2 velkých zářivě červených a zdravých plodů. Jde to, přečtěte si knihu JAK ODBORNĚ PĚSTOVAT JAHODY.

 Jahody na Facebooku

Počasi

Valid XHTML 1.0 Transitional

Chorobyvloženo: 13.1.2008 | Vladimír Holaň | Odborná témata | zhlédnuto: 50091 x
aktualizováno: 12.5.2011

Úspěšné pěstování jahodníku si zejména ve velkých porostech vyžaduje odbornou ochranu proti chorobám. Dočtete se jejich příznaky a postup ochrany.

Ve zdravém porostu lze běžně sklízet okolo 2-3 kg jahod/m2. Je-li porost napadený chorobou, pak se sklizeň pohybuje okolo 1 kg/m2, nebo i méně. Znalost chorob a ochrana proti nim se proto jistě dobře vyplatí. Vzhledem k tomu, že většina houbových chorob se rozvíjí od teploty +12°C, je velmi účinné začít s preventívní ochranou na bázi rostlinných olejů již brzy na jaře, kdy se teplota pohybuje okolo +6°C. Níže uvedený seznam je setříděný podle jejich závažnosti (největší škodu způsobuje plíseň šedá).
 1. Plíseň šedá - Botrytída
 2. Hniloba kořenů - Fytoftora kořenů
 3. Antraknóza
 4. Padlí jahodníkové
 5. Bílá skvrnitost listů
 6. Hniloba listů a plodů - Fytoftora plodů
 7. Phytoplazma asteri (PAY)

Plíseň šedá - Botrytída (Botryotinia fuckeliana)

Popis:

Tato houbová choroba je nejzávažnější, neboť způsobuje nemalé škody přímo na plodech, které rychle hnijí a svým rozsahem je mnohdy méně škodlivější například Roztočík jahodníkový. Některé odrůdy jsou odolnější, jiné velmi citlivé. Nejvíce je náchylna Senga sengana . Plíseň šedá se vyskytuje na celém území ČR a prospívá jí vysoká vzdušná vlhkost, při které se rychle rozšiřuje v celém porostu a dokáže zničit až 90% úrody. V porostu se začíná rozšiřovat již od dubnového deštivého počasí na starých odumřelých částech jahodníku, nejčastěji na listech a květenství, které přiléhají k povrchu půdy. V květnu se přemísťují konídie dále na květy, kde přečkávají do zrání plodů v červnu.

Příznaky napadení:

Zralé plody velmi rychle hnijí a jejich povrch je pokrytý zřetelným bílým povlakem houby. Žádný napadený plod není vhodný k použití.

Ochrana:

 • Od jara používat správný poměr výživy dusíkem a draslíkem 3:5, přehnojení dusíkem způsobuje měkkou rostlinnou tkáň, do které snadno prorůstají houbové choroby
 • BIO - odolné odrůdy Karmen , Dagmar , Adriana , Honeyoe , Kama , Lidka
 • BIO - aplikace parazitické houby Phytium oligandrum (obch. název Polyversum) v dávce 1g/100 m2. Hlavní podmínkou pro úspěšné fungování tohoto biofágu je nepoužívat žádné chemické fungicidy. Za další faktory významně zvyšující účinek patří: před aplikací ponecháni biofágu ve vodě 3 hodiny o teplotě 20-25°C, první postřik učinit koncem dubna dovnitř trsů, druhý na počátku května a ostatní na květy a později případně i na plody. Ochranná lhůta je 0 dní.
 • BIO - řídký a vzdušný porost
 • BIO - podzimní mulčování slámou s krátkými stébly
 • BIO - z porostu odstranit všechny napadené plody a především brzy na jaře odstranit veškeré staré odumřelé listy (ty jsou zdrojem houbových chorob)
 • BIO - nejpozději 3 dny před počátkem sklizně ukončit zálivku, je možná jen tzv. kapková závlaha
 • CHEM - preventívní chem. postřik libovolným přípravkem: Mythos (2 g/1 litr vody/10 m2), Rovral aquaflo (2 ml/1 litr vody/10 m2), Teldor (1,5 ml/1 litr vody/10 m2), Thiram Granuflo (2,5 g/1 litr vody/10 m2).

nahoru


Hniloba kořenů - Fytoftora (Phytophthora fragariae)

Popis:

Houbová choroba rodu Phytopthora žije nejčastěji na kořenech, kde začíná rychlý úhyn celé rostliny. Existují odrůdy velmi náchylné, např. Elsanta a Dagmar , jiné jsou méně citlivé. Této hnilobě kořenů prospívá dlouhodobě zamokřená půda.

Příznaky napadení:

Náhlé vadnutí a schnutí rostliny, nebo celého trsu se projevuje převážně krátce po sklizni. Rostlina velmi rychle uhyne a není možné ji již zachránit. Po vytažení napadené rostliny je zřejmé, že kořeny jsou mrtvé - na povrchu jsou celé černé, uvnitř jsou po rozříznutí zbarvené do červena.

Ochrana:

 • BIO - odolnější odrůdy jsou Adriana , Karmen , Korona , Senga sengana , Dukát , Elvíra , Florence , Kama , Red gauntlet , Tenira , Zefyr
 • BIO - nevysazovat do těžké půdy, ta udržuje vodu, čímž podporuje šíření choroby
 • BIO - nejméně 3 roky nevysazovat na místo, kde se choroba v minulosti již vyskytovala
 • BIO - pěstovat max dvouletý porost, po té vysadit nové sazenice
 • BIO - zamezit přemokření půdy po celý rok a nejpozději 5 dní před první sklizní snížit závlahu na minimum nutného množství
 • BIO - půdní kyselost kolem pH 5,0 brání šíření choroby
 • BIO - bohatá biologická činnost půdy vytlačuje Fytoftoru
 • CHEM - těsně před výsadbou namáčení celých rostlin do vody s přípravkem Aliette (12 g/5 litrů vody) po dobu 12-15 minut

nahoru


Antraknóza (Colletotrichum acutatum)

Popis:

Tato houbová choroba se vyskytuje nejdříve a nejčastěji na plodech, při silném napadení jsou zasaženy i stonky listů. Šíření podporuje déle trvající deště v období od konce dubna do konce června. Optimální podmínky pro rozvoj choroby je teplota +27°C a 80% vlhkost. Jinak je choroba latentní. Citlivé odrůdy jsou Lidka , Camarosa a Pegasus .

Příznaky napadení:

Na počátku vývoje jsou ojedinělá semena nejčastěji na již zralém plodu černé barvy, ovšem choroba se dále vyvíjí jen v případě trvalé zvýšené vlhkosti. V případě propuknutí je na plodech tvar typicky kruhový a zároveň mírně propadlý s tmavě hnědým až černým zabarvením.

Ochrana:

 • BIO - odolnější odrůdy jsou Karmen , Honeyoe , Induka , Korona , Pandora
 • BIO - řídký a vzdušný porost
 • BIO - zdravá sadba
 • BIO - z porostu odstranit conejdříve všechny napadené plody
 • BIO - nejpozději 3 dny před počátkem sklizně ukončit zálivku
 • BIO - v místě výskytu nepěstovat 2 roky plodovou zeleninu a ovoce
 • CHEM - chem. postřik pouze při zjištění choroby v předchozím roce přípravkem: Ortiva (1 ml/1 litr vody/10 m2) na počátku kvetení

nahoru


Padlí jahodníkové (Podosphaera macularis)

Popis:

Ojediněle se vyskytující houbová choroba, avšak při rozšíření může způsobit poškození až 60% porostu. David M. Gadoury z North American Strawberry Growers Association představuje tuto chorobu jako celosvětový problém. Houbový povlak - mycelium zasahuje nejčastěji a nejvíce spodní stranu listů, které jsou napadány již při počátečním rozvinutí. Poškození listu se vizuálně projevuje 7-10 dní od napadení. Šíření na ostatní listy je podmíněno především teplotou v rozmezí 12-18°C, vyšší teploty tj. okolo 25°C zpomalují šíření a od 30°C se choroba nerozšiřuje. Vlhkost jí vystačuje vzdušná, bez deště. Padlí vyhovuje jarní a podzímní klima.

Příznaky napadení:

Spodní strana listů je červeného zbarvení a zároveň okraje listů se stáčejí nahoru, tzv. lžičkovitý tvar. Při vysokém výskytu jsou listy potaženy i z vrchní strany bílým povlakem mycelia. Rostlina následně zpomaluje růst a po několika měsících hyne.

Ochrana:

 • BIO - odstranění všech starých listů na jaře
 • BIO - zdravá sadba
 • BIO - nezarývat napadený porost
 • CHEM - chem. postřik na jaře při rašení prvních lístků přípravkem: Ortiva (1 ml/1 litr vody/10 m2)

nahoru


Bílá skvrnitost listů (Mycosphaerella fragariae)

Popis:

Tato houbová choroba žije na čepelích listů, vytváří malé skvrny o velikosti 2-4 mm, tím snižuje asimilační plochu a rostlina má omezenou fotosyntézu. Při silném výskytu jsou napadeny i stonky listů. Choroba se projevuje na všech odrůdách, na některých méně ( Gorela , Senga sengana ) a jiných více, např. Adriana . Vyskytuje se po celé vegetační období, v porostu se začíná rozšiřovat od dubna konidiemi z napadených starých listů a až od konce sklizně svými skvrnami viditelně poškozuje listy.

Příznaky napadení:

Na listech a případně i na stoncích listů skvrny o velikosti 2-4 mm, které jsou ve středu bílé a olemované fialově.

Ochrana:

 • BIO - odolnější odrůdy jsou Dagmar , Gorela , Senga sengana , Pegasus
 • BIO - účinné je bezprostředně po sklizni odstranění všech listů, přičemž se to může zopakovat podruhé i v první polovině srpna
 • CHEM - chem. postřik v polovině dubna a ihned po sklizni libovolným přípravkem: Dithane (2 g/1 litr vody/10 m2), Champion (4-5 g/1 litr vody/10 m2), Kuprikol (4-6 g/1 litr vody/10 m2), Novozir (2 g/1 litr vody/10 m2).

nahoru


Hniloba listů a plodů (Phytophthora cactorum)

Popis:

Tato houbová choroba pochází z rodu Phytopthora, přičemž její druh cactorum je typický hnilobou zralých i nezralých plodů, ale také listů. Výskyt podporuje vlhké počasí po delší dobu, nebo těžká půda, která udržuje nadměrnou vlhkost.

Příznaky napadení:

Nezralé plody hnědnou, zralé měknou, nemají přirozenou barvu, hnijí, rychle ztrácejí chuť (hořknou) a jsou nepoužitelné. V případě silného napadení jsou postižené i listy, ty náhle vadnou postupně od starších až po mladé v srdéčku. To vše se děje latentně, to znamená, že choroba na počátku svého vývinu nezpůsobuje žádné viditelné škody, později po rozšíření jsou však škody znatelné. Napadené zralé plody se mohou náhle kazit i sklizené v přepravce.

Ochrana:

 • BIO - odolnější odrůdy jsou Karmen , Korona , Senga sengana , Bounty , Adriana
 • BIO - nevysazovat do těžké půdy, ta udržuje vodu, čímž podporuje šíření choroby
 • BIO - nejméně 1 rok nevysazovat na místo, kde se choroba v minulosti již vyskytovala
 • BIO - ukládání sklizených plodů do více přepravek, tak ať nejsou všechny pohromadě
 • BIO - zamezit přemokření půdy po celý rok a nejpozději 5 dní před počátkem sklizně snížit závlahu na minimum nutného množství

nahoru


Phytoplazma asteri (PAY)

Popis:

Tato choroba patří mezi fytoplazmy, to znamená organismy bez buněčné stěny žijící v rostlinných pletivech. Phytoplazma asteri je velmi vzácná. Pochází z USA, kde byla poprvé zjištěna v r. 1997. Ve státě Texas byla biologicky potvrzena v r. 2000 a o dva roky později popsána. Vyskytuje se v celé severní Americe a v ČR od r. 2008. V roce 2009 byla zjištěna v Hradci Králové. Choroba se rozšiřuje pouze vektory (savými škůdci) přenosem rostlinných šťáv, bez narušení rostlinných pletiv se nerozšiřuje. Choroba je neléčitelná.

Příznaky napadení:

Na plodech způsobuje mnohačetné výrustky zpočátku zelených lístků, z kterých se dále vyvíjí květy a následně plody. Z jednoho plodu tak vyrůstají další plody a vzniká znetvoření.

Ochrana:

 • BIO - zakoupení zdravé sadby
 • BIO - napadené rostliny conejdříve izolovat a spálit
 • CHEM - aplikovat běžně používané insekticidy Decis, Karate apod. k likvidaci vektorů, tím zamezit rozšiřování choroby (samotná choroba je neléčitelná)

nahoru


Teď máte důvod číst,
pořiďte si obsáhlou knihu...

Zahuštěný řádek
Vyvýšené záhony
Stolový systém
Vertikání hydropónie
Rotační aeropónie

Popis více než 50 odrůd

Fotografie nedostatku živin
Tabulka antagonismů a
synergismů

Plíseň šedá
Antraknóza
Fialová skvrnitost
Fusariové vadnutí
Hnědá skvrnitost
Bílá skvrnitost
Fytoftora kořenů
Fytoftora plodů
Rhizopusová hniloba
Padlí
Verticiliové vadnutí

Pilatka růžová
Květopas
Háďátko
Mnohonožky
Mravenec
Plži
Mšice
Chroust
Lalokonosec
Roztočík
Sviluška

Fyziologické poruchy v růstu
Kontrola porostu
Práh škodlivosti
Princip biologické a
chemické ochrany
obrzek publikace

obrzek publikace

Jahodník v dubnu Fenofáze: Jarovizace

Práce: Odstranění plevele z meziřádků, vydatná závlaha.

Výživa: Hnojivo pro ovocné stromy a drobné ovoce 15 g/m2, foliárně Kristalon plod a květ 0,4 ml/m2.

Choroby: Bílá skvrnitost listů, Padlí jahodníkové.

Škůdci: Roztočík jahodníkový, Květopas jahodníkový.

Novinky 31.1.2018
Vytvořena na Facebooku diskuzní skupina Jahodáři.
1.12.2016
Přidány soubory PDF asociace NASGA v části Experimenty pro VIP. , soubory chráněné heslem.
22.6.2014
Zaevidována nová jahodárna Odrava nedaleko Chebu s poř. č. 41 v seznamu 69 jahodáren.
Zprvy 28.1.2018
Prognóza úrodnosti
Listopadové i prosincové teploty a nyní i v lednu se pohybují těsně nad nulou, přitom velmi ...
13.7.2014
Členství v nadnárodní asociaci pěstitelů jahod

Od května 2014 se zvyšuje odbornost na jahody.unas.cz díky získanému členství v nadnáro...


20.1.2014
Únor - čas na jahodník ze semen
Pěstování jahod z výsevu je stále více oblíbenější. V zemích jako je Ukrajina, Francie a ...


© 2007, Jaroslav Holaň